u vindt ons ook in

Voorstel wetswijziging Participatiewet voor energietoeslag 2023

Wetsvoorstel ingediend

Het kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend bij de Raad van State, dat voorziet in een wijziging van de Participatiewet. Met deze aanpassing kunnen huishoudens met een laag inkomen ook dit jaar aanspraak maken op energietoeslag. Na het advies van de Raad van State gaat het wetsvoorstel richting de Eerste en Tweede Kamer. De verwachting is dat de wet vanaf juni in werking treedt.

Oorzaak
De flinke stijging in energietarieven zorgt ervoor dat veel mensen met een laag inkomen in grote financiële problemen terechtkomen. Het kabinet is deze bevolkingsgroep vorig jaar tegemoetgekomen met een compensatie in de vorm van een toeslag. Door het aanpassen van de Participatiewet kunnen gemeenten de huishoudens met lage inkomens in 2023 wederom van een energietoeslag voorzien.

Verwachtingen
Naar verwachting gaat de wet in halverwege dit van start. Gemeenten kunnen de toeslag waarschijnlijk dus pas in de tweede helft van dit jaar uitkeren, tot en met december. De compensatie bedraagt ongeveer € 800,- per huishouden.

Wie komen in aanmerking?
Huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum komen in aanmerking voor de energietoeslag. Gemeenten bepalen hierin zelf wat een laag inkomen precies inhoudt. Verwacht wordt dat het zal gaan om huishoudens met een inkomen tot ongeveer 120 tot 130 procent van het sociaal minimum, net als bij de tegemoetkoming van vorig jaar. Huishoudens die in ieder geval in aanmerking moeten komen voor de toeslag zijn mensen met:

  • een bijstandsuitkering;
  • een Bbz 2004-uitkering;
  • een IOAW-uitkering;
  • een IOAZ-uitkering;
  • een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) bovenop een AOW-uitkering.

Verder bepalen de gemeenten zelf wat een laag inkomen inhoudt, bijvoorbeeld een minimumloon. Ook mogen gemeenten zelf beslissen of het bezit van iemand meegeteld wordt bij het uitkeren van de toeslag. Studenten, jongeren tot 21 jaar oud en dak- en thuislozen maken geen aanspraak op de energiecompensatie van dit jaar.